POLITYKA PRYWATNOŚCI I RODO

Zgodnie z Art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO – Dz.Urz. UE L 119, s. 1) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Euromaster Maciej Maćkowiak, ul. Wieleńska 14, 64-980 Trzcianka, NIP: 7632141968.

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może skutkować odmową realizacji usługi.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna zgoda osób korzystających z usług Euromaster Maciej Maćkowiak.

4. Dane osobowe będą przetwarzane tylko w celu realizacji usługi.

5. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usługi.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym Euromaster Maciej Maćkowiak zobowiązany jest do zachowania danych dla udokumentowania spełniania wymagań fiskalnych bądź prawnych oraz umożliwienia kontroli ich spełniania przez upoważnione do tego organy państwowe.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

8. Przysługuje Pani/ Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.